Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Startende ZZP’ers vergeten vaak het financiële risico dat hun partner loopt

Author: Geen reacties Share:

Startende ZZP’ers zien regelmatig de financiële risico’s over het hoofd waarmee hun partner te maken krijgt. Op het gebied van pensioenvoorziening kan de overgang van werknemer naar ZZP’er ernstige consequenties hebben voor de partner. Dat zegt Gerry Dietvorst, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, in zijn column op FD Selections Pensioen, een site voor pensioenprofessionals.

Vooral partners die financieel afhankelijk zijn van de gestarte ZZP’er moeten goed letten op de manier waarop hun partnerpensioen geregeld was. “Gaat het om een partnerpensioen op risicobasis, dan zou de stormbal gehesen moeten worden”, aldus Dietvorst.

Postbus 51
Ook een pensioen dat op opbouwbasis was gefinancierd, verdient grote aandacht. Dietvorst pleit voor een Postbus 51-campagne om ZZP’ers en hun partners te waarschuwen. Als de partner eigen inkomsten heeft die voldoende zijn om van te leven, is er wat betreft het partnerpensioen minder reden tot zorg; zeker als de hypotheek met de uitkering van een overlijdensverzekering wordt afgelost en/of de kinderen de deur uit zijn.

Zorgplicht
Volgens Dietvorst heeft iedereen die op enigerlei wijze professioneel betrokken is bij de overgang van het werknemerschap naar het ondernemerschap, gezien het belang en de complexiteit op dit punt, een zorgplicht. Voor adviseurs op dit terrein blijkt de startende ZZP’er doorgaans geen aantrekkelijke doelgroep. Verwaarlozing van het partnerpensioen kan echter tot financiële rampspoed leiden voor de achterblijvende partner. Deze is dan wellicht aangewezen op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet en een beroep op zorg- en huurtoeslag.

Bron: Gerry Dietvorst

Previous Article

Het ondernemersplan, wat u vooral niet moet doen

Next Article

Meer aftrek voor kleine investeringen in 2010

Gerelateerde nieuwsartikelen: