Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Meer aftrek voor kleine investeringen in 2010

Author: Geen reacties Share:


Met ingang van 2010 wordt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) verruimd. Dit is goed nieuws voor kleine ondernemers en ZZP’ers. Het maximale percentage van de KIA wordt verhoogd van 25 naar 28%. De aanpassing is bedoeld om de groei van kleine ondernemingen te bevorderen.

Ondernemers en zelfstandigen hebben recht op KIA vanaf investeringen van € 2.200,-. Een maximale aftrek is voortaan mogelijk bij een investering van € 54.000,- tot € 100.000,-. Tot een investeringsbedrag van € 300.000,- is voortaan aftrek mogelijk (in de huidige situatie is een investeringsbedrag van € 240.000,- het maximum voor het verkrijgen van aftrek).

In de praktijk betekent dit dat bij een investering van € 50.000,- de investeringaftrek € 14.000,- bedraagt. Nu is dat nog € 10.500,-. Bij een investering van € 250.000,- is in de huidige situatie geen aftrek mogelijk. In de nieuwe situatie bedraagt de aftrek € 3.780,-.

Previous Article

Startende ZZP’ers vergeten vaak het financiële risico dat hun partner loopt

Next Article

Belangrijke fiscale veranderingen in 2010 voor starters

Gerelateerde nieuwsartikelen: