Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Regeerakkoord: de belangrijkste punten voor ondernemers

Author: Geen reacties Share:

De VVD en PvdA zijn eruit: er is een regeerakkoord. Het kabinet wil met het akkoord ‘Bruggen slaan’ meer investeren in innovatie en ondernemerschap, maar per saldo zullen de lasten voor ondernemers wel zwaarder uitvallen. In onderstaand artikel zetten wij de belangrijkste maatregelen voor u op een rij. Het nieuwe regeerakkoord: de belangrijkste punten voor ondernemers.

1. Personeel

 • De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar (66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021). Na 2021 zal dit worden gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
 • Als het aan het kabinet ligt, moeten mensen met een lager inkomen die na hun pensioengerechtigde leeftijd langer willen doorwerken hiervoor worden beloond. Daarom komt er een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. Zo kan de doorwerkende werknemer sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 te kunnen opvangen.
 • Het kabinet wil eventuele loonverschillen tussen mannen en vrouwen voor een vergelijkbare functie straks tot het verleden laten behoren.
 • Grotere bedrijven dienen er rekening mee te houden dat er een quotum gaat gelden voor het aannemen van werknemers met een handicap. Ondernemers die zich niet aan deze maatregel houden, lopen het risico hiervoor beboet te worden. VVD en PvdA willen vanaf 2015 toewerken naar een verplicht quotum van vijf procent aan arbeidsgehandicapten binnen een grote onderneming.

2. Belastingen

 • De assurantiebelasting stijgt van 9,5 naar 21 procent. Deze tariefsverhoging zou oorspronkelijk ingaan op 1 april 2013, maar deze datum is vervroegd naar 1 januari 2013. Ondernemers kunnen hier onder andere mee te maken krijgen op het gebied van bedrijfsverzekeringen of (lease)contracten.
 • Vanaf 2015 wordt een winstbox ingevoerd. Met deze invoering betaalt de ondernemer straks 28,5 procent belasting over de winst, maar verliest hij verschillende andere voordelen. Het doel is om op deze manier de algemene subsidies aan het bedrijfsleven te verlagen. In innovatie en duurzaamheid wil het kabinet wel meer ruimte creëren.
 • De maatregel uit het begrotingsakkoord met betrekking tot de afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek wordt in zijn geheel teruggedraaid, inclusief de maatregel ‘auto van de zaak’. Klik hier voor meer informatie.
 • De aangekondigde BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunst zal onder dit kabinet niet worden ingevoerd
 • De verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers zijn de afgelopen jaren toegenomen, aldus het kabinet. Om een beter evenwicht te bereiken zullen de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden vanaf het jaar 2015 met vijfhonderd miljoen euro worden teruggebracht en/of afgeschaft.

3. Duurzaamheid en technologische vooruitgang

 • De overheid gaat 110 miljoen euro investeren in het stimuleren van kennisdeling tussen instellingen en het bedrijfsleven.
 • Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moeten beter gaan samenwerken, aldus het kabinet. Door het afsluiten van een zogenaamd ’techniekpact’ wil de overheid onder meer afspraken maken over het beschikbaar stellen van stageplaatsen en het verbeteren van de doorstroom naar het beroepsonderwijs. Daarnaast moet er vanuit het bedrijfsleven een investeringsfonds voor technische opleidingen komen.
 • Technologische vooruitgang op het gebied van ecologie wordt aangemoedigd. De energievoorziening moet in 2050 volledig duurzaam zijn. Innovatie wordt daarom gestimuleerd met subsidies en het mogelijk opleggen van verplichtingen aan het bedrijfsleven.
 • Ondernemers moeten meer worden gestimuleerd om bewust rekening te houden met energiebesparing. Het kabinet wil dit bereiken door de regelgeving rondom het besparen van energie te vereenvoudigen.
 • Het kabinet wil binnen het bestaande Innovatiefonds MKB+ ruimte maken om meer risicodragend vermogen aan jonge innovatieve bedrijven te kunnen verstrekken.
 • Er komt een tijdelijk fonds (2014-2016) om investeringen in ontwikkelingslanden door bedrijven te stimuleren. Het budget hiervoor is vastgesteld op honderd miljoen euro.

4. Krediet en kapitaal

 • Om kleine en startende ondernemers beter te kunnen helpen zal het huidige kredietplafond van de microfinancieringsorganisatie Qredits worden verhoogd van vijftigduizend naar honderdvijftigduizend euro. Er zal met Qredits en de betrokken banken een afspraak worden gemaakt om deze verhoging te bewerkstelligen. Klik hier voor meer informatie over definancieringsmogelijkheden via Qredits.
 • De Garantie Ondernemingsfinanciering wordt structureel gemaakt, met een garantieplafond van vierhonderd miljoen euro per jaar. Zo moet het voor ondernemers mogelijk blijven om bankleningen aan te trekken en bankgaranties te verkrijgen.

5. Wet- en regelgeving

 • De huidige centrale wettelijke winkelsluiting op zondagen wordt opgeheven. Voortaan is het aan de gemeenten zelf om hierover een besluit te nemen.
 • Het kabinet wil de regeldruk intensiever gaan aanpakken. De strengere aanpak zal voornamelijk van toepassing op de volgende sectoren: chemie, logistiek,bouwgezondheidszorg en onderwijs. De doelstelling is een structurele verlaging per 2017 met 2,5 miljard euro (ten opzichte van 2012).

-> Klik hier om het hele regeerakkoord te lezen (dit bestand opent in PDF).

 In html: hier

Bron: Rabobank

Previous Article

Overzicht Fiscale eindejaarstips ondernemers 2012 KvK

Next Article

Bruggen slaan, regeerakkoord VVD – PVDA 29 oktober 2012

Gerelateerde nieuwsartikelen: