Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Personenvennootschap van de baan

Author: Geen reacties Share:

Jarenlang waren we in de ondernemingsrechtelijke wereld in afwachting van de invoering van een nieuwe regeling op het gebied van de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de maatschap.

Enkele advocatenmaatschappen hebben – in het licht van die verwachte, nieuwe wetgeving – hun rechtsvorm gewijzigd in Naamloze Vennootschappen, met name in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid in het wetsvoorstel. Ook artsenmaatschappen zagen de onweersbui hangen en lieten zich uitvoerig adviseren over de te verwachten regeling.

Eindelijk lag dan het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Serieus dachten we dat nu echt op korte termijn invoering zou gaan plaatsvinden.Tot 5 september jl..

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat het wetsvoorstel geen wet gaat worden. (zie zijn brief). Daar kun je van alles van vinden. Sommigen noemen hem een “wetgevingsterrorist”, anderen vinden het een dapper besluit.
Voor de ondernemer is op dit moment van belang wat dit voor hem/haar betekent. Eenvoudig gezegd blijft de – grotendeels – (zeer) oude wet- en regelgeving van kracht voor de v.o.f. en de maatschap. Vennoten van de v.o.f. zijn persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de v.o.f., maten in een maatschap zijn dat niet. Dit zou ertoe kunnen leiden dat er door bepaalde ondernemers toch gekozen gaat worden voor de maatschapsvorm in plaats van bijvoorbeeld een B.V.. Reden hiervoor kan zijn dat een maatschap veel eenvoudiger kan worden “opgericht” dan een B.V.: geen minimumkapitaaleis, geen notariële akte vereist. 

 

In ieder geval moeten bestaande maatschappen, startende samenwerkingsverbanden en samenvoegende eenmanszaken weer goed gaan nadenken over de rechtsvorm waar zij hun onderneming in gaan drijven.

 

Overigens gaat de wetgevingsmachine wel gewoon door met het flexibiliseren van het B.V.-recht. Dit houdt in dat het oprichten van een B.V. steeds laagdrempeliger wordt. Zo wordt – naar verwachting – op korte termijn de minimumkapitaal eis (EUR 18.000,00) afgeschaft. Bovendien heb je straks – wederom: naar alle verwachting – ook geen notariële akte meer nodig om je B.V. op te richten (scheelt ook weer circa EUR 1.000,00).

  

Auteur: Martijn Noordermeer

 

Previous Article

4 redenen waarom startups falen

Next Article

Nederlandse brandmanagers weten niet wat ze doen

Gerelateerde nieuwsartikelen: