Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Hoe schrijf je een persbericht?

Author: Geen reacties Share:

Tips bij het schrijven van een persbericht

Bij het schrijven van een persbericht komt heel wat kijken. De ondernemer moet zich verplaatsen in de positie van de journalist. Als het bericht goed geschreven is, zal de journalist sneller geneigd zijn het bericht te gebruiken. In dit artikel lees je meer over het opstellen van een persbericht.

Een persbericht is geen advertentie

Bij het schrijven van het persbericht moet je je verplaatsen in de rol van journalist. Wat is de nieuwswaarde van je bericht? Waarom is het interessant voor de doelgroep van het medium? Het is belangrijk om te onthouden dat een persbericht geen advertentie is, maar een nieuwsbericht. Probeer echte reclametaal te vermijden. Houd je aan de feiten, formuleer helder en blijf to-the-point.

De opbouw van een persbericht

Begin je persbericht duidelijk: geef aan dat het om een persbericht gaat. Schrijf daarom ‘Persbericht’ bovenaan je bericht. Vermeld ook de datum en de plaats.

Het persbericht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kop
  De kop moet in één zin de boodschap samenvatten die je met het bericht wilt overbrengen. Je kunt eventueel een onderkop gebruiken om je kop te verduidelijken, maar vermijdt lange zinnen.
 • Intro
  In de intro, ook wel lead genoemd, staat kort en bondig de belangrijkste informatie: wie, wat, waar, wanneer, waarom? Na het lezen van de intro moet de strekking van je bericht duidelijk zijn, de rest van de tekst geeft meer achtergrondinformatie. De intro is kort, hou 30 tot 50 woorden aan.
 • Uitwerking
  Na de intro volgt een verdere uitwerking. Vermeld nogmaals het belangrijkste nieuws, maar geef meer toelichting en achtergrondinformatie en plaats de informatie in de juiste context.
 • Noot voor de redactie
  Een persbericht sluit je af met een noot voor de redactie. Hierin geef je aan waar een journalist of redacteur meer informatie kan krijgen. Geef namen, e-mailadressen en telefoonnummers op van contactpersonen, of verwijs naar een website voor meer informatie. Meestal staat deze noot los van het bericht, gebruik voor de duidelijkheid een aantal witregels of een horizontale lijn. Geef ook aan dat deze informatie niet voor publicatie bedoeld is. Je wilt natuurlijk niet dat persoonlijke contactgegevens worden overgenomen in de media.
 • Bijlagen (optioneel)
  Is er een uitgebreid rapport dat bij je persbericht hoort, of is er beeldmateriaal dat een journalist kan gebruiken? Voeg deze informatie dan toe in de vorm van een bijlage.

Tips bij het schrijven van een persbericht:

 • Een persbericht moet oprolbaar zijn. Dit houdt in dat de eerste alinea de belangrijkste informatie bevat en de laatste alinea de minst belangrijke informatie. Zo kan een journalist eenvoudig de laatste alinea(‘s) verwijderen als er te weinig ruimte is om je bericht volledig te plaatsen;
 • Schrijven is schrappen. Voorkom dubbele informatie in je bericht, kijk na het schrijven nog eens kritisch naar je tekst. Persberichten zijn zelden langer dan één A4-tje. Laat je bericht even nalezen door een ander. Ook al ben je nog zo zeker van je zaak, een fout is snel gemaakt en staat slordig;
 • Voorkom ook de veelvuldige herhaling van bepaalde woorden. Zoek naar synoniemen of gebruik verwijzingen;
 • Gebruik in je schrijfstijl zoveel mogelijk de actieve vorm en schrijf in de tegenwoordige tijd;
 • Een combinatie van zakelijke informatie en persoonlijke toevoegingen leest prettig. Gebruik bijvoorbeeld quotes van betrokken personen om je verhaal iets levendiger te maken.

Bron: MKB Nederland

Previous Article

Nederlandse brandmanagers weten niet wat ze doen

Next Article

Ken uw concurrenten!

Gerelateerde nieuwsartikelen: