Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Belastingplan 2010

Author: Geen reacties Share:

Meer en makkelijker ondernemen. Dat is de focus van de

voorstellen in het Belastingplan 2010. “Ondernemers zijn de ruggengraat van de economische ontwikkeling. Ze zijn de motor achter werkgelegenheid, productiviteit en groei. Daarom zet ik voor
2010 stevig in op het eenvoudiger en aantrekkelijker maken van ondernemen”, aldus staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën.

Samen met ondernemers is gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn en waar knelpunten kunnen worden weggenomen. Een greep uit de voorstellen:

 • Innovatiebox voor R&D. Voor innovatieve ondernemers wordt
  de octrooibox omgevormd tot een innovatiebox. Dit betekent dat
  winst die wordt behaald met onderzoek en ontwikkeling nog maar
  tegen 5 procent wordt belast. Ook worden de plafonds in de regeling
  geschrapt;
 • Liquiditeit vergroot. Om de liquiditeit van ondernemers in
  zwaar weer te vergroten, kunnen ze ervoor kiezen verliezen uit 2009
  en 2010 drie jaar terug te wentelen. En ook in 2010 kunnen
  afschrijvingen naar voren worden gehaald;
 • Winstvrijstelling omhoog. Voor MKB’ers wordt de
  winstvrijstelling met 1,5 procent verhoogd tot 12 procent. In deze
  regeling verdwijnt ook de eis dat je minimaal 1225 uur moet
  ondernemen (het urencriterium). Hierdoor wordt het aantrekkelijker
  om naast een baan ook te gaan ondernemen;
 • KIA sterk verruimd. Groei van ondernemingen wordt bevorderd
  door de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) met 29 procent te
  intensiveren;
 • Stimulering DGA. Voor de DGA wordt een pakket maatregelen
  voorgesteld, waaronder een uitbreiding van de doorschuiffaciliteit
  in de inkomstenbelasting en een versoepeling van de
  gebruikelijkloonregeling.
Bij het Belastingplan zit een aantal aparte wetten, waaronder
een vereenvoudigingswet en een wetsvoorstel uniformering
loonbegrip. Deze maken een slag in het terugdringen van
administratieve lasten en het opruimen van regels. De Jager: “Deze
‘anti-Kafkawetten’ zorgen voor een structurele lastenreductie van
ruim een half miljard euro door een aantal forse vereenvoudigingen.
Om één loonbegrip wordt al tientallen jaren geroepen, ik ben dan
ook zeer verheugd dat dit kabinet hierin een historische stap kan
zetten.”

De belangrijkste vereenvoudigingen liggen op het gebied van:

 • Nieuwe werkkostenregeling. Een vrijstelling van 1,5 procent van
  de fiscale loonsom vervangt 29 categorieën voor vrije vergoedingen
  en verstrekkingen door de werkgever (zoals werkkleding,
  kerstpakketten, fietsen e.d.);
 • Kleine banen. Banen van werknemers jonger dan 23 jaar met een
  lager loon dan de loongrens worden per 2010 vrijgesteld van
  premieheffing en bijdrage zorgverzekeringswet. Per 2011 wordt ook
  de loonheffing op nul procent gezet;
 • Uniformering loonbegrip. Er komt één loonbegrip voor
  loonbelasting, verschillende premies en de inkomensafhankelijke
  bijdrage zorgverzekeringswet. Voor werkgevers betekent dit een
  lastenreductie van 380 miljoen euro. Voor werknemers wordt de
  loonstrook korter, duidelijker en eenvoudiger.

Daarnaast zet De Jager onder andere in op:

 • Pakket btw-verlagingen, waaronder:
  – schilderen en stukadoren van huizen ouder dan twee jaar;
  – schoonmaakwerkzaamheden in huis;
  – educatieve moderne informatiedragers zoals cd-roms.
 • Steun in de rug voor de innovatieve auto-industrie, met
  bijvoorbeeld:
  – geen leasebijtelling op elektrische auto’s in 2010 en 2011
  – schrappen van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s;
  – hogere korting van 700 euro op de aanschafbelasting van zuinige
  auto’s.

Meer informatie over bovenstaande, en nog veel meer maatregelen
staat op: www.minfin.nl/belastingplan2010

Previous Article

Merken worden te ver uitgerekt

Next Article

5 stappenplan voor omzetgroei

Gerelateerde nieuwsartikelen: