Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Confrontatiematrix

Author: Geen reacties Share:

Nadat brainstormsessies, vragenrondes en andere inventarisaties zijn afgerond zijn er vaak grote lijsten met elementen gevormd.

Uit een onderzoek naar sterkte-zwakteanalyses die bij twintig productiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd blijkt dat de gemiddelde SWOT-analyse veertig elementen oplevert. Een dergelijk aantal elementen wordt door een aantal organisatieadviseurs als teveel beschouwd. Volgens het Marketing Planning Centre Nederland zijn er bij de ideale SWOT-analyse van alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uiteindelijk drie tot vijf elementen overgebleven voor de confrontatiematrix. Zonder een schifting is er namelijk de kans dat het overzicht verloren gaat en er geen verbanden worden herkend. De criteria om dit selectieproces te doorlopen gaan uit van het onderscheid met de concurrentie en de relevantie voor de klant of het klantsegment. Bijvoorbeeld worden er vragen gesteld als: “waarin blinkt de organisatie echt uit?” of “welke bedreigingen zijn echt relevant voor ons product / onze dienst?” De volgende grafiek geeft weer hoe de verschillende elementen worden geselecteerd:

SWOT-nl-prio-elementen.png

Nadat de schifting is gemaakt zijn er in het voorbeeld verderop in dit artikel de volgende twaalf elementen overgebleven:

  • Sterktes: productkennis van medewerkers, financiële positie en arbeidsmoraal medewerkers;
  • Zwaktes: locatie van de vestiging, klantvriendelijkheid en oud machinepark;
  • Kansen: stijgende markt van gadgets, patent op de Taurus-lijn en publiciteit over de branche;
  • Bedreigingen: toenemende concurrentie, kwaliteitspeil grondstoffen en stugge kredietmarkt.

In de verdere totstandkoming van de confrontatiematrix staan deze twaalf elementen tegenover elkaar in de volgende wisselwerking:

  • Sterktes – Kansen,
  • Sterktes – Bedreigingen,
  • Zwaktes – Kansen,
  • Zwaktes – Bedreigingen.

Bij een confrontatiematrix waarbij per dimensie van de SWOT drie elementen overblijven, zijn uiteindelijk 36 combinaties te maken: vier maal drie maal drie. Daarna volgt er een keuze uit de belangrijkste combinaties, kwesties (of issues) genoemd in het model.

Bron: Wikipedia

Previous Article

Overtuigend presenteren/Elevator Pitch

Next Article

Merken worden te ver uitgerekt

Gerelateerde nieuwsartikelen: