Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

5 tips om slim te vergroenen

Author: Geen reacties Share:

Spaarlampen indraaien is leuk, maar echt impact heb je pas wanneer je niet alleen je eigen bedrijf, maar je hele business vergroent. Bovendien creëer je dan een groeistrategie voor je bedrijf. Vijf tips voor continue, maximale vergroening.
 

1. Bepaal je strategisch belang

Wanneer je de overheid als klant hebt, dan is je strategische belang onontkoombaar: vergroen of neem afscheid van de overheid als klant. Alle overheden zijn immers verplicht duurzaam in te kopen.

Er kunnen ook andere strategische belangen zijn: wetgeving, schaarser en duurder wordende grondstoffen of de markt die een transitie ondergaat. Autofabrikanten die geen elektrische auto’s ontwikkelen bijvoorbeeld, zijn waarschijnlijk gedoemd te krimpen tot nichespelers. En wie levert aan Albert Heijn zal de vraag krijgen of zijn producten een “Puur & eerlijk” logo kunnen krijgen.

Wanneer je een helder strategisch belang definieert, bijvoorbeeld het behoud van klanten of het binnen de perken houden van de kosten, zal de motivatie en de urgentie om te vergroenen niet snel op de achtergrond raken. Ook niet bij het opduiken van een nieuw probleem of een andere kans die alle aandacht lijkt te vergen.

2. Stel een heldere ambitie

De Nederlandse overheid liet zien hoe het niet moet: Balkenende stelde als ambitie voor Nederland twintig procent duurzame energie in 2020. Rutte verlaagde dit doel tot veertien procent.

Tapijttegelfabrikant Desso en kantoormeubelenproducent Ahrend hebben wel een in beton gegoten ambitie: in 2020 willen ze hun bedrijfsmodel volledig hebben gestoeld op de Cradle to Cradle filosofie, wat onder andere betekent dat al hun grondstoffen eindeloos recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn. Alle nieuwe producten en investeringen zijn op dit doel gericht.  Unilever wil in de periode 2010 tot 2020 zijn omzet te verdubbelen en tegelijk zijn milieu-impact halveren en brak deze heldere ambitie op in zestig deelplannen.

Het doel kan ook minder ambitieus zijn, bijvoorbeeld het energiegebruik met twintig procent terugdringen, de hoeveelheid afval halveren. Een heldere, regelmatig herhaalde en ongewijzigde ambitie maakt iedereen duidelijk waar je bedrijf naar toe wil en dus gaat.

3. Zoek je duurzame hefboom

De vraag is: beperk je je tot milieubesparing binnen je eigen bedrijf of ga je op zoek naar producten en diensten waarmee je klanten duurzamer worden? Het vinden van een manier om echt impact te hebben, ofwel het vinden van je duurzame hefboom is het moeilijkste onderdeel van een duurzame groeistrategie. Maar eenmaal gevonden beïnvloedt de duurzame hefboom de omgeving het meest en hiermee de groei van je bedrijf.

Een bouwonderneming kan zijn eigen kantoren en eigen machines energiezuiniger maken, maar kan beter zo veel mogelijk energiezuinige gebouwen neerzetten die de komende veertig jaar energie besparen. Een producent van lampen kan zijn eigen kantoren verlichten met energiezuinige ledlampen en een kleine impact hebben en hij kan al zijn klanten van ledlampen voorzien en een grote impact hebben. Beide bedrijven blijven vergroenen en blijven verkopen.

4. Maak de resultaten zichtbaar

Er zijn vele manieren om de resultaten zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door de omzet van nieuwe duurzame producten en diensten af te zetten tegen de totale omzet of door je producten te voorzien van energielabels.

Helpt je product energiegebruik of CO2-uitstoot te verminderen? Reken het uit. Verbruikt je product brandstof, elektriciteit of water? Bereken de besparing. Behoeft je product service en onderhoud? Vergroot het interval en bereken de bespaarde kosten in manuren, kilometers en kosten. Je kunt ook trainingen geven om gebruikers jouw product zo energiezuinig mogelijk te laten gebruiken.

Vaak heeft je branchevereniging een kant en klare meeteenheid voor handen. Veel branches hebben namelijk een vrijblijvende meerjarenafspraak (MJA) gemaakt met de overheid een hoeveelheid energie te besparen.

Andere meetinstrumenten zijn milieubarometer.nl en energiecentrum.nl/energiescan-mkb, CO2-prestatieladder, MVO-prestatieladder, Breeam en Leed (voor gebouwen), Cradle to Cradle en  ISO-certificeringen (ISO26.000 voor MVO, ISO-14.001 voor milieu).

5. Zorg voor een verdienmodel

Sustainable wordt meestal vertaalt als duurzaam, maar het Zuid-Afrikaanse volhoubaar is een betere vertaling. Je moet niet alleen dingen doen die de aarde kan volhouden, zoals het gebruiken van windenergie in plaats van aardolie. Je moet als ondernemer in de eerste plaats dingen doen die je zelf kunt volhouden.

Volhoubaar ondernemen als liefdadigheid werkt daarom niet. Je kunt hooguit een halve procent, misschien een procent van je omzet aan liefdadigheid besteden. Wanneer de nood aan de man komt, sneuvelt dit soort duurzaamheid. Bovendien blijft het maar een miniem deel van je business.

Een vol te houden business is een business die marge genereert. Alleen als je winst maakt met je duurzame product of dienst, kun je honderd procent van je bedrijf en je markt vergroenen, en  groeien.


Bron: Quirien Verbakel-Veldman

Previous Article

10 gouden regels voor succesvol onderhandelen

Next Article

Waarom mensen van merken houden

Gerelateerde nieuwsartikelen: