Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

UWV en starten eigen bedrijf

Author: Geen reacties Share:

Als u te maken heeft met UWV (uwv.nl) en u wilt een eigen bedrijf starten, als zelfstandige werken, als freelancer werken of als franchisenemer, dan gelden er een aantal speciale regels. Hieronder vindt u deze regels en een korte uitleg daarover.

Freelancer of zelfstandige
Als u zelfstandig of als freelancer wilt werken, dan zult u allereerst een verklaring van zelfstandigheid (VAR) bij de Belastingdienst moeten aanvragen. Hierin staat dat u geen dienstbetrekking heeft. UWV en de Belastingdienst hebben samen criteria opgesteld, waarmee zij bepalen wanneer iemand als zelfstandige wordt beschouwd.
var verklaring |

Franchisenemer
Ook als u franchisenemer wilt worden moet u aan kunnen tonen dat er tussen u en de franchisegever geen dienstbetrekking bestaat. Is dit wel het geval dan bent u verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Uw franchisegever dient dan werkgeverspremies aan UWV te betalen. Of er in een franchiseverhouding sprake is van een dienstverband wordt bepaald door de Belastingdienst.

Starten vanuit een uitkering
De meeste WW, WAO, WAZ, of Wajong-gerechtigden die weer aan de slag willen, solliciteren naar een baan. Uw eigen bedrijf starten is ook een goede manier om weer zelf in uw inkomen te voorzien. Als u echter ingeschreven bent bij UWV dan gelden voor u enkele andere regels. Natuurlijk moet u een goed idee hebben als uitgangspunt, zult u de financiering rond moeten krijgen et cetera. Over al deze onderwerpen kunt u informatie vinden op deze site. Hieronder volgen regels die alleen van belang zijn voor starters die staan ingeschreven bij UWV. Als u in het onderwijs of bij de overheid heeft gewerkt, en u krijgt als gevolg daarvan een bovenwettelijke uitkering, dan gelden andere speciale regels. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via het UWV, telefoon 0900-9294 (lokaal tarief).

Ondernemersrisico’s
De inkomensrisico’s worden niet meer gedekt door de WAO, ZW en WW voor de uren dat u ondernemer bent. U kunt zich bij particuliere verzekeraars verzekeren voor de WAO en WW.

Uw leeftijd of gezondheid kan tot gevolg hebben dat verzekeraars hoge premies berekenen of bepaalde gezondheidsrisico’s uitsluiten. ZZP Nederland heeft hiervoor een goed alternatief.
ZZP-Nederland |

Een alternatief is dat u zich bij het UWV vrijwillig verzekerd tegen één of meerdere van deze risico’s. Zeker als u uw ondernemerschap ziet als tijdelijke ‘baan’ en hoopt op termijn weer in loondienst aan de slag te kunnen, is dit verstandig. Een ex-WAO´er (WGA´er, Wajonger, WAZ´er etc) die een eigen bedrijf start, moet zich zéér snel informeren over de mogelijkheden om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Lukt dit namelijk NIET (door weigering van verzekeraars), dan heeft een (voormalig) arbeidsongeschikt persoon binnen 4 weken nog de kans zich wél via UWV te verzekeren voor dit risico. Daarna is het te laat. Informatie hierover staat in de brochure ‘Vrijwillige verzekering ZW, WAO en WW’, deze is af te halen bij UWV.

U kunt voor ondersteuning terecht bij de re-integratiebedrijven met wie het UWV afspraken heeft gemaakt of bij een startersadviesbureau dat is gespecialiseerd in re-integratie richting ondernemerschap. Om deze begeleiding te financieren kunt u een beroep doen op de IRO, de individuele re-integratieovereenkomst. Re-integratiebedrijven en startersadviesbureaus krijgen bij de IRO hun diensten pas volledig betaald als u bent gestart als ondernemer en (een deel van) de uren die u kunt werken met uw bedrijf bezig bent. Aan u dus de uitdaging hen tijdens een intakegesprek te overtuigen van uw ondernemerscapaciteiten en uw bedrijfsidee. Lukt dat, dan helpen zij u bij de IRO-aanvraag en eventuele andere aanvragen en procedures. De afdeling voorlichting van de regionale Kamer van Koophandel of het startersloket van uw gemeente, kan u vertellen of er een startersadviesbureau in uw regio werkzaam is. Kijk voor meer informatie over re-integratiebedrijven de volgende linken.
www.borea.nlwww.rwi.nl |

WW-uitkering voor, tijdens en na de start.
Het wordt voor WW-gerechtigden, na 1 juli 2006 aantrekkelijker om een eigen bedrijf te starten. WW’ers die zelfstandig ondernemer willen worden behouden, na goedkeuring van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), tot zes maanden na de start van het bedrijf hun uitkering. Ook hoeven zij in die periode niet te solliciteren en mogen zij opdrachten binnenhalen en uitvoeren. Eventuele inkomsten worden voor 70 procent verrekend met de uitkering.

Verder kunnen werkloze ambtenaren net als andere WW\’ers zelf een plan maken om weer aan werk te komen. Dit doen zij door het afsluiten van een individuele re-integratieovereenkomst (IRO). Overheidswerkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van hun werkloze (ex-)werknemers. Deze werkloze ambtenaren kunnen hun voormalige werkgever vragen om zelf een plan te kunnen maken voor de terugkeer naar werk. Ook kunnen zij zelf een re-integratiebedrijf kiezen.

Deze mogelijkheid bestaat al voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte mensen en WW’ers die geen ambtenaar waren. De maatregel is bedoeld voor overheidswerknemers die na 1 juli 2005 werkloos zijn geworden.

bron: www.uwv.nl

Previous Article

VAR Verklaring 2009 voor zelfstandigen

Next Article

Kredietcrisis, recessie? Juist nu investeren in marketing?

Gerelateerde nieuwsartikelen: