Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Mogelijk nieuwe fiscale regeling voor ondernemers 2012

Author: Geen reacties Share:

Terwijl er in Den Haag nog steeds driftig wordt gesneden in de subsidiepotjes voor ondernemers, komt de overheid wel met zeer aantrekkelijke fiscale regeling op de proppen die de innoverende ondernemer vanaf 2012 volop kan gaan benutten: de Research & Development Aftrek (RDA).

Door een netto belastingvoordeel van tien procent vangt de ondernemer geld terug voor investeringen in bedrijfsmiddelen en exploitatiekosten. De enige harde eis tot nu toe is dat de externe kosten aantoonbaar zijn ingezet voor speur- en ontwikkelingswerk. Wie voor 2012 R&D-activteiten op de planning heeft staan, kan zich vast rijk rekenen. Of niet?

Ondernemer

Enige voorzichtigheid is wel aan te raden. Hoewel er breed is aangekondigd dat de regeling er komt en deze beslist vanaf 1 januari 2012 van kracht is, moet de nieuwsgierige ondernemer het nu nog stellen met een voorlopig wetsontwerp. De definitieve kaders van de regeling moeten nog worden vastgesteld en dus valt nu nog niet exact te zeggen welke bedrijfsmiddelen voor aftrek in aanmerking komen. Evenmin is helemaal duidelijk hoe de exploitatiekosten moeten worden geïnterpreteerd.
Maar ondanks de onzekerheden is het, ondanks alle bezuinigingen, wél duidelijk dat het kabinet de innovatiekracht van ondernemers, belangrijk genoeg vindt om er de komende jaren flink voor in de buidel te tasten. Het budget voor 2012 is voorlopig vastgesteld op 250 miljoen euro en het plan is vanaf 2014 jaarlijks structureel 500 miljoen euro voor de uitvoer van de regeling uit te trekken.

Netto belastingvoordeel

De RDA is bedoeld voor ondernemers die investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en mag worden toegepast naast de bekende Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), waarmee een deel van de loonkosten besteed aan R&D-werk wordt vergoed. Met de RDA kunnen investeringen in onder andere huur van apparatuur, aanschaf van materialen en investeringen in een laboratorium fiscaal worden afgetrokken.
Het percentage van de extra aftrek voor 2012 is in het wetsontwerp vastgesteld op 40 procent. Dit levert in de vennootschapsbelasting – bij een tarief van 25 procent – een netto voordeel op van 10 procent. Ook ondernemers die inkomstenbelasting betalen krijgen belastingkorting. De hoogte hangt af van het belastingtarief dat
de ondernemer betaalt.

WBSO

Wanneer de definitieve regeling wordt gepresenteerd, is nog niet bekend. Buiten de wetenschap dat de bedrijfsmiddelen en exploitatiekosten onderdeel moeten zijn van R&D-projecten zijn er een aantal voorwaarden bekend gemaakt waaraan een RDA-aanvraag straks moet voldoen.
Zo moet het schriftelijke verzoek om in aanmerking te komen voor de RDA worden ingediend bij Agentschap NL. Hiervoor gaan ongetwijfeld, net als bij de WBSO termijnen gelden, maar de details daarover zijn nog gepubliceerd.
Agentschap NL stelt stelt de hoogte vast van de relevante kosten en investeringen die voor de RDA in aanmerking komen: dit wordt de RDA-grondslag. Over deze grondslag wordt het aftrekpercentage losgelaten. Het bedrag op die RDA-beschikking is aftrekbaar van de fiscale winst op de datum van dagtekening. Tegen een RDA-beschikking kan net als bij bijvoorbeeld de WBSO-beschikking, bezwaar worden ingesteld.
Ook zal de ondernemer net als voor andere stimuleringsregelingen aan bepaalde administratieve eisen moeten voldoen. Vanuit praktisch oogpunt is al aangegeven dat er qua administratieve regeltjes zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de vormgeving, procedures en regels van onder meer de WBSO.

Innovatie

Omdat het om een nieuwe regeling gaat, is het de verwachting dat deze de komende jaren nog wordt aangepast. De eerste voorzichtige evaluatie staat gepland in het voorjaar van 2012 als ook de uitkomsten van de WBSO-evaluatie 2006-2010 worden gepresenteerd. De overheid gaat dan in kaart brengen hoe de voordelen van de RDA zijn verdeeld over het midden- en kleinbedrijf en de grote ondernemingen. Daarnaast wordt de totale regeling binnen vijf jaar geëvalueerd.
De verwachtingen zijn in elk geval hooggespannen. Terecht, want het feit dat ondernemers straks naast de loonkosten ook voor externe innovatiekosten een financiële tegemoetkoming ontvangen, is, gezien de enorme subsidiekaalslag, beslist zeer welkom en een flinke pleister op de wonden. Een prachtige financiële kans die innoverende bedrijven niet aan neus voorbij moeten laten gaan.

Bron: Sprout, Rolf Grouve

Previous Article

7 zakelijke tips van Lady Gaga!

Next Article

4 redenen waarom startups falen

Gerelateerde nieuwsartikelen: