Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Marketingplan

Author: Geen reacties Share:

Marketingplan

Een marketingplan is een logisch – en verplicht – vervolg op uw ondernemingsplan. In een ondernemingsplan heeft u al goed nagedacht over de eventuele kansen van uw onderneming. Het vervolg, een marketingplan, helpt u om uw marketingdoelen vast te leggen, te sturen en te coördineren.

Het dwingt u om na te denken wat er in uw marktgebied speelt en hoe dit uw eigen business beïnvloedt. Daarnaast is het een goed meetinstrument voor latere evaluaties. U kunt het schrijven van een marketingplan overlaten aan een marketingbureau, maar een andere mogelijkheid is om via een vacaturesite, hogeschool of universiteit studenten te benaderen om het marktonderzoek als stageopdracht voor u uit te voeren. Uiteraard leert u het meest als u het marketingplan zelf schrijft; u wordt op die manier gedwongen om alle zaken nog eens tegen het licht te houden. U verkrijgt extra inzicht in uw product of dienst en uw doelgroep, maar het zegt ook iets over eventuele concurrentie.

Een marketingplan bevat informatie over uw bedrijf, uw producten en diensten, de marketingdoelen en –strategieën en geeft aan hoe u het succes van uw marketingactiviteiten gaat meten. Het beschrijft alle te ontplooien marketingactiveiten in een specifieke tijdsperiode (meestal een jaar) en u noemt daarbij alle achtergrondinformatie en onderzoeken die u hebt gebruikt om juist tot deze activiteiten te komen. Als laatste calculeert u de kosten die met deze marketinginspanningen gepaard gaan en beschrijft u de meetinstrumenten waarmee u het succes van uw marketingactiviteiten gaat bepalen.

De volgende onderdelen horen deel uit te maken van elk marketingplan:

 

  • Omgevingsanalyse – Geeft antwoord op de volgende vragen: wat gebeurt er om u heen en wat gebeurt er bij uzelf en/of wat gaat er eventueel gebeuren?
  • SWOT-analyse – SWOT is een afkorting voor Strength, Weaknesses, Opportunities en Threats. Met andere woorden: wat zijn de sterke kanten van u en uw product, waar liggen uw zwakheden, welke kansen zijn er in uw marktgebied en net zo belangrijk: welke bedreigingen.
  • Marketingstrategie – Een marketingstrategie bestaat uit drie verschillende onderdelen, namelijk: keuze van de doelmarkten, positionering en de marketingmix
  • Marketingactieplan – In het marketingactieplan definieert u uw meetpunten en (meetbare) doelstellingen.
  • Evaluatie
  • Omzetprognose en begroting

 

Meer informatie over het opstellen van een marketingplan vindt u onder andere bij de Kamer van Koophandel en op Starterszaken onder [Marketing]

Previous Article

Nieuw product of eigen zaak? Kies een naam die de consument snapt

 

Gerelateerde nieuwsartikelen: