Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

In 7 stappen MVO

Author: Geen reacties Share:

Mvo heeft de toekomst. Maar voor bedrijven die er nog niet bewust in zijn gestapt, klinkt mvo duur, vaag en overbodig. Met dit stappenplan kan iedere ondernemer duurzaam ondernemen. Ook met een beperkt budget.

Overtuigd dankzij alle voordelensubsidies en (gratis)mogelijkheden die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor jouw bedrijf biedt, kies ook jij voor duurzaam ondernemen. Maar de abstractheid van het onderwerp schrikt je af. Nergens voor nodig, want met het stappenplan van ondernemerinbusiness.nl wordt ook jouw onderneming MVO.

1. Bepaal je startfase

Er is geen enkel bedrijf te vinden dat helemaal niets aan MVO doet. Alleen zijn veel bedrijven zich niet bewust van hun MVO-activiteiten. Houd daarom een nulmeting waarbij je precies opschrijft bij welke bedrijfsaspecten – klein en groot – al duurzaam gewerkt wordt. Betrek alle afdelingen en bedrijfsonderdelen bij dit vooronderzoek en houd de Triple P (people, planet en profit) in je achterhoofd. Door dit lijstje op te stellen krijg je inzicht op welke punten je al goed bezig bent, waar de quickwins zitten en waar bijvoorbeeld nog een flinke investering nodig is om echt duurzaam te kunnen ondernemen.

2. Bepaal je missie en visie

Hoe maatschappelijk verantwoord moet jouw bedrijf worden? Pas als je die vraag hebt beantwoord, kun je gericht op zoek gaan naar duurzame oplossingen binnen en buiten jouw bedrijf. Antwoord op die vraag vind je door jezelf de volgende dingen af te vragen:

  • Wat is je motivatie om voor MVO te gaan? (Geld, milieu, druk van buitenaf)
  • Welke rol in de maatschappij wil je met jouw bedrijf vervullen? (Op het gebied van milieu, personeel, leveranciers en klanten)
  • Welke MVO- onderwerpen wil je invoeren? (basisprincipes, quickwins of het totale pakket)
  • Wat is je budget? (niets, beperkt of zoveel als nodig is om de switch volledig te kunnen maken)

3. Stel specifieke doelen

Nu je een globaal beeld hebt van de mogelijkheden en beperkingen om over te stappen op duurzaam ondernemen, is het tijd om de specifieke doelen te bepalen. Probeer zo concreet mogelijk te zijn. Er zijn wat voorbeelden te vinden van algemene (gratisinitiatieven die je kunt ontplooien, maar uiteindelijk zijn er oneindig veel mogelijkheden waar je jouw eigen invulling aan kunt geven. Maak vooral gebruik van de bestaande kennis. Informeer bij instanties en bedrijven die al verder zijn met MVO. Misschien heeft een concullega nog wel een kant en klaar actieplan liggen wat je grotendeels kunt toepassen op jouw bedrijf. Op branchegerichte thema’s en actieplannen vind je bijvoorbeeld bij MVO Nederland. Door gebruik te maken van de bestaande kennis bespaar je een hoop tijd en geld.

4. Maak een actieplan

De volgende stap om je bedrijf te verduurzamen is door de in stap 3 opgestelde doelen om te zetten in doelstellingen die je verwerkt in het actieplan. Geef per doelstelling aan wie het moeten oppakken en uitvoeren, wat ervoor nodig is (materiaal en kennis) en wanneer het voltooid moet zijn.

5. Creëer draagvlak

Draagvlak is een belangrijk element om iets succesvol door te voeren in een bedrijf. Zo ook bij duurzaam ondernemen. Je creëert voldoende draagvlak door:

  • Werknemers voortdurend op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen
  • Personeel actief te laten meedenken en met de input ook daadwerkelijk aan de slag te gaan
  • Tips te geven hoe iedere werknemer bij kan dragen aan het duurzaam ondernemen (al is het maar dubbelzijdig printen of het licht uitdoen)

6. Meet en evalueer

Welke doelstellingen zijn op tijd behaald en welke niet? Heeft iedere doelstelling het gewenste effect bereikt? Wat is er eventueel mis gegaan en waardoor komt dat? Kijk waar er bijgestuurd moet worden en of het actieplan moet worden aangepast.  Communiceer de uitkomst van deze evaluatie binnen de organisatie en vraag of werknemers en andere betrokkenen willen meedenken om het proces van duurzaam ondernemen nog verder te verbeteren. Vertel tot slot ook zeker over de successen en positieve resultaten en reacties van de omgeving. Dat motiveert iedereen om ermee door te gaan.

7. Communiceer je MVO-activiteiten aan de buitenwereld

Wanneer je actieplan zo goed als voltooid is, is het tijd om aan de buitenwereld bekend te maken dat jij tegenwoordig voor duurzaamheid gaat. Niet eens om erover op te scheppen, maar om duidelijk te maken aan (nieuwe) klanten dat jouw bedrijf tegenwoordig bewust nadenkt over de toekomst en het milieu. Ideeën om aan de buitenwereld te laten weten dat jij voor MVO gaat, zijn:

 

Bron, auteur: Mariska Habets
Previous Article

Tips voor het vinden van mvo-subsidies

Next Article

Wat is jou bijdrage? Richard Branson over MVO

Gerelateerde nieuwsartikelen: